هفته چهارم از برنامه های کلینیک کارآفرینی با حضور پدر صنایع غذایی ایران آقای شاهرخ ظهیری سه شنبه 9 اردیبهشت ساعت 13 در آمفی تئاتر دانشکده

هفته چهارم از برنامه های کلینیک کارآفرینی با حضور پدر صنایع غذایی ایران آقای شاهرخ ظهیری سه شنبه 9 اردیبهشت ساعت 13 در آمفی تئاتر دانشکده

۰۹ اردیبهشت ۱۳۹۳ | ۰۴:۳۰ کد : ۷۰۷۹ اطلاعیه های امور دانشجویی
تعداد بازدید:۲۵۲
هفته چهارم از برنامه های کلینیک کارآفرینی با حضور پدر صنایع غذایی ایران آقای شاهرخ ظهیری سه شنبه 9 اردیبهشت ساعت 13 در آمفی تئاتر دانشکده

هفته چهارم از برنامه های کلینیک کارآفرینی با حضور( پدر صنایع غذایی ایران ، رویس کمیسیون کشاورزی و صنایع غذایی اتاق تهران، موسس کارخانه مهرام)آقای شاهرخ ظهیری سه شنبه 9 اردیبهشت ساعت 13 در آمفی تئاتر دانشکده بر گزار می شود.