قابل توجه دانشجویان کارشناسی ارشدرعایت فرمت آئین نگارش جدید پایان نامه کارشناسی ارشد

قابل توجه دانشجویان کارشناسی ارشدرعایت فرمت آئین نگارش جدید پایان نامه کارشناسی ارشد

۱۸ اسفند ۱۳۹۲ | ۰۳:۳۰ کد : ۶۹۳۹ اطلاعیه های امور دانشجویی
تعداد بازدید:۳۰۹
قابل توجه دانشجویان کارشناسی ارشدرعایت فرمت آئین نگارش جدید پایان نامه کارشناسی ارشد

 

 

قابل توجه دانشجویان کارشناسی ارشد

 

رعایت فرمت آئین نگارش جدید پایان نامه کارشناسی ارشد  که هم اکنون در سایت دانشکده  در بخش فرم های پژوهشی  درج شده است، جهت تسویه حساب فارغ التحصیلی و تحویل مدارک به کتابخانه از 1/1/1393 الزامی است .

 

مدیرپژوهشی دانشکده مهندسی صنایع

تاریخ 14/12/1392