اطلاعيه جلسه دفاع از پايان نامه مقطع کارشناسي ارشد دانشجو:منیر محمودی

اطلاعیه جلسه دفاع از پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد دانشجو:منیر محمودی

۳۰ بهمن ۱۳۹۲ | ۰۳:۳۰ کد : ۶۸۶۲
تعداد بازدید:۳۵۳
اطلاعیه جلسه دفاع از پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد دانشجو:منیر محمودی

اطلاعیه جلسه دفاع از پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد

 

 دانشجو:منیر محمودی

 

 

عنوان : پیش بینی روند الگوهای قیمت سهام با استفاده از روش های منتخبی از هوش مصنوعی در فاز مدلسازی تکنیک داده کاوی

 

 

 

                  استاد راهنما: جناب آقای دکتر رسول نورالسناء

 

         استاد مشاور : سرکار خانم دکتر سلیمانی

 

 

 

 

 

 

                       

تاریخ برگزاری دفاعیه:  05/12/92 ساعت 13.30الی  14.30

مکان: آمفی تئاتر