اطلاعيه جلسه دفاع از پايان نامه مقطع کارشناسي ارشد دانشجو: محسن کاوسی

اطلاعیه جلسه دفاع از پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد دانشجو: محسن کاوسی

۳۰ بهمن ۱۳۹۲ | ۰۳:۳۰ کد : ۶۸۶۱
تعداد بازدید:۴۳۲
اطلاعیه جلسه دفاع از پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد دانشجو: محسن کاوسی

اطلاعیه جلسه دفاع از پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد

 

 دانشجو: محسن کاوسی

 

 

عنوان : ارائه مدل ریاضی دو هد فه مسئله زمان بندی انبارمتقاطع تحت پنجره زمانی(نرم) و حل آن با  الگوریتم هایفراابتکاری

 

 

 

                  استاد راهنما: جناب آقای دکتر سعداله ابراهیم نژاد

 

                استاد مشاور : جناب آقای دکتر وحیدرضا قضاوتی

 

 

 

 

 

 

                       

تاریخ برگزاری دفاعیه:  07/12/92 ساعت30/12 الی30/13

مکان: آمفی تئاتر