دفاعیه دانشجویان کارشناسی ارشد

دانشجویان کارشناسی ارشد که مایل هستند در نیمسال اول دفاع نمایند

۲۹ آذر ۱۳۸۹ | ۰۳:۳۰ کد : ۶۸۱
تعداد بازدید:۳۱۷
دانشجویان کارشناسی ارشد که مایل هستند در نیمسال اول دفاع نمایند

دانشجویان کارشناسی ارشد که مایل هستند در نیمسال اول 90 - 89 دفاع نمایند لازم است حداکثر تا تاریخ دوشنبه 13/10/89 پس ار تائید اساتید راهنما و مشاور ،پروژه خود را جهت داوری 10 روز قبل از دفاع تحویل نمایند. بدیهی است پس از تاریخ فوق با پرداخت هزینه تمدید پروژه ،دفاع به ترم دوم سال 90 -89 منتقل خواهد شد.