اطلاعیه شماره ( 3 )کلاسهای درس جبر خطی

اطلاعیه شماره ( 3 )کلاسهای درس جبر خطی

۲۸ دی ۱۳۹۲ | ۰۳:۳۰ کد : ۶۶۷۱ اخبار کلاسها
تعداد بازدید:۴۷۰
اطلاعیه شماره ( 3 )کلاسهای درس جبر خطی
 

بسمه تعالی

اطلاعیه شماره ( 3 )

دانشجویان ورودی 1390 ، 1391و 1392 در نظر داشته باشند که درس جبر خطی با کد 1151 تا پایان روز دوشنبه 30 دی ماه 1392 (قبل از شروع انتخاب واحد) ارائه خواهد شد ، لذا درس مذکور را مطابق جدول زیر، تا نهایی شدن برنامه کلاس ها، در برنامه ریزی خود لحاظ کنند.

 

نام و کد درس

تعداد واحد

نام استاد

زمان برگزاری

جبرخطی 1151

3 نظری

آقای علیرضا قهطرانی

دوشنبه 15:45-13:30

جبرخطی 1151

3 نظری

آقای علیرضا قهطرانی

دوشنبه18:00 -15:45

 

جبرخطی 1151

3 نظری

آقای علیرضا بیرجندی

سه شنبه 15:45-13:30

جبرخطی 1151

3 نظری

آقای علیرضا بیرجندی

سه شنبه 18:00-15:45

 

جبرخطی 1151

3 نظری

خانم کشاورز

یک شنبه 15:45-13:30

جبرخطی 1151

3 نظری

خانم کشاورز

یک شنبه 18:00-15:45