قابل توجه دانشجویان دکتری مشروحه لیست زیر جهت دریافت ایمیل به دفتر پژوهشی مراجعه نمائید

قابل توجه دانشجویان دکتری مشروحه لیست زیر جهت دریافت ایمیل به دفتر پژوهشی مراجعه نمائید

۱۳ آبان ۱۳۹۲ | ۰۳:۳۰ کد : ۶۳۱۰ اطلاعیه های امور دانشجویی
تعداد بازدید:۲۹۳
قابل توجه دانشجویان دکتری مشروحه لیست زیر جهت دریافت ایمیل به دفتر پژوهشی مراجعه نمائید

قابل توجه دانشجویان مقطع دکترا

جهت دریافت ایمیل به دفتر پژوهشی مراجعه نمائید.

 

 

1- سپیده خلفی

2- فرزاد رضائی

3- علیرضا بیرجندی

4- زهرا عطائی

5- مجتبی مرادی

6- حسین رئوف پناه

7-  مهرداد باغبانی