اسامی کاندید های انتخابات هیئت مدیره و بازرس انجمن علمی

اسامی کاندید های انتخابات هیئت مدیره و بازرس انجمن علمی

۲۳ مهر ۱۳۹۲ | ۰۳:۳۰ کد : ۶۱۸۹ اطلاعیه های امور دانشجویی
تعداد بازدید:۳۰۵
اسامی کاندید های انتخابات هیئت مدیره و بازرس انجمن علمی
دانشجویان گرامی جهت آگاهی از نامزد های این دوره از انتخابات هئیت مدیره و بازرس انجمن علمی مهندسی صنایع لطفاًفایل زیر را مشاهده نمائید