اطلاعيه خدمان چشم پزشکي مخصوص دانشجويان ،اعضاءهيئت علمي و کارکنان دانشگاه آزاد اسلامي

اطلاعیه خدمان چشم پزشکی مخصوص دانشجویان ،اعضاءهیئت علمی و کارکنان دانشگاه آزاد اسلامی

۰۲ مهر ۱۳۹۲ | ۰۳:۳۰ کد : ۶۰۵۳ اطلاعیه های ورزشی
تعداد بازدید:۴۹۶
اطلاعیه خدمان چشم پزشکی مخصوص دانشجویان ،اعضاءهیئت علمی و کارکنان دانشگاه آزاد اسلامی
 دانشجویان ،اعضاءهیئت علمی و کارکنان گرامی دانشگاه آزاد اسلامی جهت اگاهی از تسهیلات چشم پزشکی لطفاً فایل پیوست را مطالعه فرمائید.