قابل توجه دانشجویان کارشناسی ارشد جهت دفاع از پایان نامه

قابل توجه دانشجویان کارشناسی ارشد جهت دفاع از پایان نامه

۲۹ مرداد ۱۳۹۲ | ۰۴:۳۰ کد : ۵۷۸۸ اطلاعیه های امور دانشجویی
تعداد بازدید:۲۴۵
قابل توجه دانشجویان کارشناسی ارشد جهت دفاع از پایان نامه

                                                 قابل توجه دانشجویان کارشناسی ارشد

 

                  فرصت تحویل مدارک کامل دفاع از پایان نامه کارشناسی ارشد تا تاریخ 15/6/92 تمدید شد.

 

                                                                                                        دکتر پریا سلیمانی

                                                                                           مدیر پژوهشی دانشکده مهندسی صنایع