اطلاعيه جلسه دفاع از پايان نامه مقطع کارشناسي ارشد

اطلاعیه جلسه دفاع از پایان نامه مقطع کارشناسی ارشدمهدی معصومی عمید آبادی

۲۳ مرداد ۱۳۹۲ | ۰۴:۳۰ کد : ۵۷۴۵ اطلاعیه های کارشناسی ارشد
تعداد بازدید:۲۹۹
اطلاعیه جلسه دفاع از پایان نامه مقطع کارشناسی ارشدمهدی معصومی عمید آبادی

اطلاعیه جلسه دفاع از پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد

 

 دانشجو: مهدی معصومی عمید آبادی

عنوان : مدل سازی و بهبود عملیات زنجیره تامین به کمک روش های سطح پاسخ و تاگوچی

 

استاد راهنما: آقای دکترصدیق رئیسی

 استاد مشاور:آقای دکترمجید نوجوان

 

 

 

تاریخ برگزاری دفاعیه:9/6/92ساعت 13/30الی 14/30

مکان: آمفی تئاتردانشکده مهندسی صنایع