اطلاعيه جلسه دفاع از پايان نامه مقطع کارشناسي ارشد

اطلاعیه جلسه دفاع از پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد

۲۳ مرداد ۱۳۹۲ | ۰۴:۳۰ کد : ۵۷۴۴ اطلاعیه های کارشناسی ارشد
تعداد بازدید:۳۶۷
اطلاعیه جلسه دفاع از پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد دانشجو: سامان چهرازی

اطلاعیه جلسه دفاع از پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد

 

 دانشجو: سامان چهرازی

عنوان مدل ساختار علیت هوش هیجانی و رفتار شهروندی سازمانی

 مطالعه موردی: کارکنان ستاد مرکزی شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و حومه

 

استاد راهنما: آقای دکتر مهرداد حسینی شکیب

 

 استاد مشاور:آقای دکتر محمد حسین عسکری آزاد

 

تاریخ برگزاری دفاعیه:03/06/92 ساعت 15الی 16

مکان: آمفی تئاتردانشکده مهندسی صنایع