اطلاعيه مهم قابل توجه دانشجویان ورودی سال 89 و ماقبل آن ( هر سه گرایش مقطع کارشناسی مهندسی صنایع)

اطلاعیه مهم دانشجویان ورودی سال 89 و ماقبل آن

۱۳ مرداد ۱۳۹۲ | ۰۴:۳۰ کد : ۵۷۰۹ اخبار کلاسها
تعداد بازدید:۳۷۸
قابل توجه دانشجویان ورودی سال 89 و ماقبل آن ( هر سه گرایش مقطع کارشناسی مهندسی صنایع)

قابل توجه دانشجویان  ورودی سال 89 و ماقبل آن ( هر سه گرایش مقطع کارشناسی مهندسی صنایع)

   با توجه به اینکه برخی از دروس موجود در سرفصل سال 89 و ماقبل آن در سر فصل جدید حذف شده است، لذا لازم است آن دسته از دانشجویان ورودی سال 89  و ماقبل آن که  تاکنون دروس مشروح ذیل را اخذ ننموده اند ، حداکثر تا 25/05/92 مشخصات خود شامل : نام ، نام خانوادگی، شماره دانشجویی و نام درس را به  نشانی پست الکترونیک   S_ piroozfar@ yahoo.com   ارسال فرمایند.

لازم به ذکر است در صورت عدم ارسال مشخصات تبعات عدم اخذ درس در نیمسال آینده متوجه دانشجو خواهد بود.

 نام دروس :

شیمی عمومی،

 آز شیمی عمومی،

استاتیک،

نقشه کشی صنعتی 1 ،

 نقشه کشی صنعتی 2،

 مقاومت مصالح،

روش های تولید 1 ،

 روش های تولید 2 .