اطلاعیه جلسه دفاع از پابان نامه مقطع کارشناسی ارشد

۱۶ تیر ۱۳۹۲ | ۰۴:۳۰ کد : ۵۶۲۶ اطلاعیه های آموزشی
تعداد بازدید:۳۱۷
اطلاعیه جلسه دفاع ازپایان نامه مقطع کارشناسی ارشد دانشجو: مهسا سرپوش با عنوان ارزشیابی سیستم های اطلاعات سلامت الکترونیک با استفاده از فرآیند تحلیل سلسله مراتبی

 

اطلاعیه جلسه دفاع از پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد

 

 دانشجو: مهسا سرپوش

عنوان دفاع : ارزشیابی سیستم های اطلاعات سلامت الکترونیک با استفاده از فرایند تحلیل سلسله مراتبی

استاد راهنما: آقای دکتر محمد حسین عسگری آزاد

 استاد مشاور: خانم دکتر فریده یغمایی

تاریخ برگزاری دفاعیه: 19/04/92 ساعت 11الی 12

مکان: آمفی تئاتردانشکده مهندسی صنایع