قابل­توجه دانشجویان کارشناسی ارشد درس پیش بینی وتحلیل سری های زمانی

۲۸ خرداد ۱۳۹۲ | ۰۴:۳۰ کد : ۵۵۵۳ اطلاعیه های کارشناسی ارشد
تعداد بازدید:۴۴۸
قابل­توجه دانشجویان کارشناسی ارشد درس پیش بینی وتحلیل سری های زمانی

قابل­توجه دانشجویان کارشناسی ارشد درس پیش بینی وتحلیل سری های زمانی

زمان تحویل و ارائه پروژه دوم درس پیش بینی وتحلیل سری های زمانی تا تاریخ 10/4/92  است.دکتر پریا سلیمانی