قابل توجه دانشجویان دکترا و کارشناسی ارشد

۲۳ اردیبهشت ۱۳۹۲ | ۰۴:۳۰ کد : ۵۳۹۵ اطلاعیه های پژوهشی
تعداد بازدید:۳۲۲
قابل توجه دانشجویان دکترا و کارشناسی ارشد

قابل توجه  دانشجویان دکترا و کارشناسی ارشد

عطف به بخشنامه شماره 34519/73 مورخ 12/2/92 سازمان مرکزی، به اطلاع می رساند درمقالات مستخرج از پایان نامه دانشجویان کارشناسی ارشد و رساله های دکترا باید نام دانشجو، استاد راهنما و استاد مشاور درج گردد و از آوردن اسامی دیگردر تیم نویسندگان خودداری شود.

همچنین ضروری است صورت جلسه دفاعیه دانشجویانی که جهت تائید مقالات خود به معاونت پژوهشی واحد مراجعه می فرمایند ضمیمه مقاله گردد. دکتر پریا سلیمانی مدیر پژوهشی دانشکده مهندسی صنایع