امتحان میان ترم دروس برنامه ریزی و کنترل موجودی ۱ و تئوری احتمالات استاد محمدی بید هندی

۲۰ فروردین ۱۳۹۲ | ۰۴:۳۰ کد : ۵۲۱۹ اطلاعیه های امتحانات
تعداد بازدید:۲۵۱
امتحان میان ترم دروس برنامه ریزی و کنترل موجودی ۱ و تئوری احتمالات استاد محمدی بید هندی
امتحان درس برنامه ریزی و کنترل موجودی 1 :
کد کلاس 107 از ساعت 10 الی 30/11 و کد کلاس 101 از ساعت 12 الی 30/13 روز سه شنبه مورخ 27/1/92 برگزار می گردد.
امتحان درس تئوری احتمالات :
کد کلاس 108 از ساعت 14 الی 30/15 و کد کلاس 109 از ساعت 16 الی 30/17 روز سه شنبه مورخ 27/1/92 برگزار می گردد.