قابل توجه دانشجویان کارشناسی ارشد در خصوص تمدید پروژه

۱۸ فروردین ۱۳۹۲ | ۰۴:۳۰ کد : ۵۲۱۲ اطلاعیه های آموزشی
تعداد بازدید:۴۶۶
قابل توجه دانشجویان کارشناسی ارشد در خصوص تمدید پروژه
 آن دسته از دانشجویان کارشناسی ارشد که در نیمسال دوم 92-91 تمدید پروژه دارند ولی تاکنون جهت ثبت آن اقدام ننموده اند ، آخرین مهلت جهت ثبت تمدید پروژه آنان پایان فروردین می باشد . در صورت عدم مراجعه مسئولیت عدم ثبت درس بر عهده دانشجومی باشد