واریز فیش چهل میلیون ریالی از درآمد بازارچه خیریه به حساب کمیته بهداشت و درمان امام علی (ع)

۲۶ اسفند ۱۳۹۱ | ۰۳:۳۰ کد : ۵۱۸۷ اطلاعیه های دفتر فرهنگ
تعداد بازدید:۳۶۰
واریز فیش چهل میلیون ریالی از درآمد بازارچه خیریه به حساب کمیته بهداشت و درمان امام علی (ع)

یک برگ فیش به مبلغ چهل میلیون ریال در تاریخ 23/12/91 از درآمد بازارچه خیریه به حساب کمیته بهداشت ودرمان امام علی (ع) واریز گردید. این بازارچه بر اساس مصوبه شورای فرهنگی به شماره 2341-08 مورخ 28/11/91 بند دو تصویب شده بود که کانون فیلم وتئاتر با همکاری دفتر فرهنگ اسلامی و کارکنان دانشکده مهندسی صنایع برگزار گردید .