عدم تشکیل کلاس های صبح استاد سلیمانی و تشکیل جبرانی همان کلاس ها (بعد از ظهر)

۲۱ اسفند ۱۳۹۱ | ۰۳:۳۰ کد : ۵۱۷۵ اخبار کلاسها
تعداد بازدید:۲۸۷
عدم تشکیل کلاس های صبح استاد سلیمانی و تشکیل جبرانی همان کلاس ها (بعد از ظهر)

کلیه کلاس های صبح چهارشنبه مورخ 23/12/91 استاد سلیمانی تشکیل نمی شود در صورتیکه جبرانی همین کلاس ها ، همان روز تشکیل خواهد شد.

آمار مهندسی: ساعت 30/13 کلاس 203

کنترل کیفیت ساعت:30/15 کلاس 203