قابل توجه دانشجویان محترم متقاضی دوره کارآموزی

۱۹ اسفند ۱۳۹۱ | ۰۳:۳۰ کد : ۵۱۵۲ اطلاعیه های پژوهشی
تعداد بازدید:۲۶۰
قابل توجه دانشجویان محترم متقاضی دوره کارآموزی

                     قابل توجه دانشجویان محترم

به منظور اخذ سهمیه ی کارآموزی برای دانشجویان مقطع کارشناسی رشته مهندسی صنایع به شرح ذیل مکان یابی شده است .دانشجویان متقاضی واجد شرایط دوره کارآموزی به منظور اقدامات مقتضی در اسرع وقت به دفتر پژوهشی دانشکده مهندسی صنایع مراجعه نمایند.

ردیف

رشته تحصیلی

گرایش

مکان کارآموزی

 

1

 

صنایع

تولید صنعتی

تحلیل سیستم ها

تکنولوژی صنعتی

شرکت بهمن دیزل

دفتر پژوهشی دانشکده مهندسی صنایع