اطلاعیه جلسه دفاع از پایان نامه های مقطع کارشناسی ارشدالهام شریفی در مورخ ۳۰/۱۱/۹۱

۲۸ بهمن ۱۳۹۱ | ۰۳:۳۰ کد : ۵۰۶۲
تعداد بازدید:۴۰۵
اطلاعیه جلسه دفاع از پایان نامه های مقطع کارشناسی ارشدالهام شریفی در مورخ ۳۰/۱۱/۹۱

 

اطلاعیه جلسه دفاع از پایان نامه های مقطع کارشناسی ارشد

عنوان دفاع : تحلیل تحلیل ساختار هوش هیجانی و مدیریت تعارض در سازمان های آموزشی ( مورد مطالعه کارکنان دانشگاه ارومیه )

نام دانشجو :الهام شریفی

استاد راهنما: آقای دکترکیامرث فتحی هفشجانی

 استاد مشاور: آقای دکتر سید محسن سید علی اکبر

تاریخ برگزاری دفاعیه: 30/11/91 ساعت 12الی 13

مکان: دانشکده مهندسی صنایع اتاق 205