عدم تشکیل کلیه کلاس های استاد خلیلی دامغانی روز دوشنبه مورخ ۲۳/۱۱/۹۱

۲۳ بهمن ۱۳۹۱ | ۰۳:۳۰ کد : ۵۰۴۸ اخبار کلاسها
تعداد بازدید:۳۲۵
عدم تشکیل کلیه کلاس های استاد خلیلی دامغانی روز دوشنبه مورخ ۲۳/۱۱/۹۱
کلیه کلاس های استاد خلیلی دامغانی روز دوشنبه مورخ ۲۳/۱۱/۹۱ تشکیل نخواهد شد.