عدم تشکیل کلیه کلاس های استاد عسگری آزاد روز دوشنبه مورخ ۲۳/۱۱/۹۱

۲۳ بهمن ۱۳۹۱ | ۰۳:۳۰ کد : ۵۰۴۷ اخبار کلاسها
تعداد بازدید:۲۶۹
عدم تشکیل کلیه کلاس های استاد عسگری آزاد روز دوشنبه مورخ ۲۳/۱۱/۹۱
کلیه کلاس های استاد عسگری آزاد روز دوشنبه مورخ ۲۳/۱۱/۹۱ تشکیل نخواهد شد.