عدم تشکیل کلیه کلاس های استاد مهمان پذیر روز دوشنبه مورخ ۲۳/۱۱/۹۱

۲۳ بهمن ۱۳۹۱ | ۰۳:۳۰ کد : ۵۰۴۶ اخبار کلاسها
تعداد بازدید:۲۸۶
عدم تشکیل کلیه کلاس های استاد مهمان پذیر روز دوشنبه مورخ ۲۳/۱۱/۹۱
کلیه کلاس های استاد مهمان پذیر روز دوشنبه مورخ ۲۳/۱۱/۹۱ تشکیل نخواهد شد.