عدم تشکیل کلاس های استاد جمالی فیروز آبادی روز سه شنبه مورخ 24/11/91

۲۳ بهمن ۱۳۹۱ | ۰۳:۳۰ کد : ۵۰۴۵ اخبار کلاسها
تعداد بازدید:۲۵۵
عدم تشکیل کلاس های استاد جمالی فیروز آبادی روز سه شنبه مورخ 24/11/91
کلیه کلاس های استاد جمالی فیروز آبادی روز سه شنبه مورخ 24/11/ 91 تشکیل نخواهد شد.