اطلاعیه مهم انتخاب واحد دانشجویان کارشناسی ارشد :

۱۷ بهمن ۱۳۹۱ | ۰۳:۳۰ کد : ۵۰۲۸ اطلاعیه های ثبت نام و انتخاب واحد
تعداد بازدید:۳۰۰
اطلاعیه مهم انتخاب واحد دانشجویان کارشناسی ارشد :

1-انتخاب واحد دانشجویان کارشناسی ارشد مرحلۀ تکمیل ظرفیت در روز پنجشنبه مورخ 19/11/91 از ساعت 8

تا 12 خواهد بود.

2-اولویت ثبت نام معدل بالای 17 تنها مختص دانشجویان کارشناسی بوده و واحدهای انتخابی آن دسته از دانشجویان کارشناسی ارشد که با استفاده از این امکان اقدام به انتخاب واحد نموده اند حذف و لازم است این دانشجویان در زمانبندی تعیین شدۀ خود اقدام به انتخاب واحد نمایند .