اعلام نمرات میان ترم استاد سلیمانی

۱۲ دی ۱۳۹۱ | ۰۳:۳۰ کد : ۴۸۲۲ اطلاعیه های امتحانات
تعداد بازدید:۲۶۳
اعلام نمرات میان ترم استاد سلیمانی

بسمه تعالی

نمرات کلاسی کنترل کیفیت آماری خانم دکتر سلیمانی

شماره دانشجویی

میانترم از ۵ نمره

پروژه از ۱.۵ نمره

تمرین وکوئیز از ۱.۵ نمره

8717315068

۲.۷۵

1.5

۱.۴۳

8917310605

۳.۲۵

۱.۵

۱.۵

8917010387

۳.۲۵

۰.۵

0

8817312101

۲.۵

۱.۵

۱.۵

8317020012

غایب

0

0

8817411347

۳.۷۵

۱.۵

۱.۲۵

8717411447

غایب

0

0

8817010915

غایب

0

0

8217313342

غایب

0

0

8817312257

۳.۲۵

۱.۲۵

۱.۵

8617410254

غایب

0

0

8817313821

۴

1.5

1.43

8917311550

۳

0

۱.۵

8817010364

غایب

0

0

8717310715

۳.۲