امتحان تئوری درس کارگاه ماشین افزار 2 آقای مهندس سوادکوهیان

۰۴ دی ۱۳۹۱ | ۰۳:۳۰ کد : ۴۷۵۵ اطلاعیه های امتحانات
تعداد بازدید:۴۳۵
امتحان تئوری درس کارگاه ماشین افزار 2 آقای مهندس سوادکوهیان

قابل توجه دانشجویان عزیز امتحان تئوری درس کارگاه ماشین افزار 2 آقای مهندس سوادکوهیان به ترتیب زیر انجام می گیرد.

امتحان

کدهای

روز و تاریخ

ساعت

کارگاه 2

کدهای 112و113

06/10/1391 چهارشنبه

12

کارگاه 2

کدهای 116و 117

07/10/1391پنجشنبه

12

آز اندازه گیری

کدهای 109و 110

13/10/1391 چهارشنبه

12