هفته پژوهش بر پژوهشگران علم و دانش گرامی باد

۲۵ آذر ۱۳۹۱ | ۰۳:۳۰ کد : ۴۶۷۰ اطلاعیه های پژوهشی
تعداد بازدید:۳۲۰
هفته پژوهش بر پژوهشگران علم و دانش گرامی باد
درسال تولید ملی ، حمایت از کار و سرمایه ایرانی ......
هفته پژوهش بر پژوهشگران علم و دانش گرامی باد.
                             مدیریت پژوهشی دانشکده مهندسی صنایع