اطلاعیه فرم ارزشیابی و نظر سنجی رضایت دانشجویان از خدمات ارائه شده توسط پیمانکاران بوفه، انتشارات و غذای دانشجویی،

۲۵ آذر ۱۳۹۱ | ۰۳:۳۰ کد : ۴۶۶۶ اطلاعیه های امور دانشجویی
تعداد بازدید:۴۵۶
اطلاعیه فرم ارزشیابی و نظر سنجی رضایت دانشجویان از خدمات ارائه شده توسط پیمانکاران بوفه، انتشارات و غذای دانشجویی،

با توجه به ضرورت اطلاع از وضعیت رضایت دانشجویان از خدمات ارائه شده توسط پیمانکاران بوفه، انتشارات و غذای دانشجویی، فرم ارزشیابی ضمیمه می باشد دانشجویان می توانند نظرات خود را تکمیل و به امور دانشجویی آقای جلال وند تحویل نمایند.