برپائی ایستگاه صلواتی از روز دوشنبه مورخ 29/8/91 درمحوطه دانشکده مهندسی صنایع

۳۰ آبان ۱۳۹۱ | ۰۳:۳۰ کد : ۴۴۹۶ اطلاعیه های دفتر فرهنگ
تعداد بازدید:۳۰۳
برپائی ایستگاه صلواتی از روز دوشنبه مورخ 29/8/91 درمحوطه دانشکده مهندسی صنایع

بمناسبت دهه اول ماه محرم ایستگاه صلواتی از روز دوشنبه مورخ 29/8/91 درمحوطه دانشکده مهندسی صنایع بر پا شد که با اسقبال بی نظیر دانشجویان واساتید وکارکنان ،در این ایستگاه به تبلیغات ماه محرم وعزاداری وپذیرایی پرداخته می شود .