قابل توجه دانشجویان گرامی : اطلاع رسانی برنامه امتحانات میان ترم نیمسال اول ۹۲-۱۳۹۱ دانشکده مهندسی صنایع

۳۰ آبان ۱۳۹۱ | ۰۳:۳۰ کد : ۴۴۹۱ اطلاعیه های امتحانات
تعداد بازدید:۳۰۰
قابل توجه دانشجویان گرامی : اطلاع رسانی برنامه امتحانات میان ترم نیمسال اول ۹۲-۱۳۹۱ دانشکده مهندسی صنایع
<?xml encoding="UTF-8">

نام استاد

نام درس

تاریخ امتحان

ساعت امتحان

آقای مهندس پریزاده

اصول حسابداری

91/08/21

13-12

آقای مهندس صیادی

تئوری احتمالات

91/08/23

12-10کد 106

آقای مهندس صیادی

تئوری احتمالات

91/08/27

13-12 کد 102

آقای مهندس صیادی

تحقیق 1

91/09/14

13-12 کدهای شنبه سه شنبه

آقای مهندس صیادی

تحقیق 2

91/09/14

30/7   کد سه شنبه سر کلاس

خانم دکتر پیروز فر

طرح سیستمهای اطلاعاتی

91/08/22

30/13-30/12 کلیه کدها

خانم دکتر پیروزفر

مدیریت کیفیت

91/09/08

30/13-30/12 یک کد

آقای دکتر اکبری

تحقیق 1

91/09/07

13-30/11 کلاس خودشان

آقای دکتر نجفی

مقاومت مصالح

91/08/30

هر کد در کلاس خود برگزار می گردد

آقای دکتر توحیدی

تحقیق 2

91/08/28

کد 106

آقای دکتر توحیدی

تحقیق 2

91/08/24

کد 109

آقای دکتر توحیدی

تحقیق 1

91/08/21

کد 104

آقای دکتر توحیدی

تحقیق 1

91/09/01

کد 107

آقای مهندس جاوید

ارزیابی کار وزمان

91/10/28

ساعت 30/13-30/12 هر دو کد

خانم دکتر سلیمانی

کنترل کیفیت آماری

91/09/15

ساعت 30/13-30/12 همه کدها

خانم دکتر سلیمانی

آمار مهندسی

91/09/13

ساعت 30/13-30/12 همه کدها

خانم دکتر یعقوبی

تحقیق 2

91/08/23

سر کلاس خودشان

خانم دکتر یعقوبی

جبر خطی

91/08/30

سر کلاس خودشان

آقای مهندس سوادکوهیان

کنترل عددی

91/08/25

 سر کلاس

آقای مهندس سوادکوهیان