عدم تشکیل کلیه کلاس های استاد پشم فروش روز دو شنبه مورخ ۰۶/۰۹/۹۱

۳۰ آبان ۱۳۹۱ | ۰۳:۳۰ کد : ۴۴۹۰ اخبار کلاسها
تعداد بازدید:۱۸۰
عدم تشکیل کلیه کلاس های استاد پشم فروش روز دو شنبه مورخ ۰۶/۰۹/۹۱
کلیه کلاس های استاد پشم فروش روز دو شنبه مورخ ۰۶/۰۹/۹۱ تشکیل نمی گردد.