عدم تشکیل کلیه کلاس های استاد افشار کاظمی روز سه شنبه مورخ ۳۰/۰۸/۹۱

۳۰ آبان ۱۳۹۱ | ۰۳:۳۰ کد : ۴۴۸۹ اخبار کلاسها
تعداد بازدید:۲۷۱
عدم تشکیل کلیه کلاس های استاد افشار کاظمی روز سه شنبه مورخ ۳۰/۰۸/۹۱
کلیه کلاس های استاد افشار کاظمی روز سه شنبه مورخ ۳۰/۰۸/۹۱ تشکیل نمی گردد.