عدم تشکیل کلیه کلاس های استاد خضرلو روز چهارشنبه مورخ ۰۱/۰۹/۹۱

۳۰ آبان ۱۳۹۱ | ۰۳:۳۰ کد : ۴۴۸۸ اخبار کلاسها
تعداد بازدید:۲۲۰
عدم تشکیل کلیه کلاس های استاد خضرلو روز چهارشنبه مورخ ۰۱/۰۹/۹۱
کلیه کلاس های استاد خضرلو روز چهارشنبه مورخ ۰۱/۰۹/۹۱ نمی شود.