عدم تشکیل کلاس های استاد حسن آبادی روزهای پنجشنبه مورخ ۹ و ۰۲/۰۹/۹۱

۲۷ آبان ۱۳۹۱ | ۰۳:۳۰ کد : ۴۴۵۸ اخبار کلاسها
تعداد بازدید:۲۲۸
عدم تشکیل کلاس های استاد حسن آبادی روزهای پنجشنبه مورخ ۹ و ۰۲/۰۹/۹۱
کلیه کلاس های استاد حسن آبادی روزهای پنجشنبه مورخ ۹ و ۰۲/۰۹/۹۱ تشکیل نخواهد شد.