قابل توجه دانشجویان : عدم تشکیل کلاس جبرانی استاد اکبری روز چهارشنبه مورخ ۲۴/۰۸/۹۱

۲۳ آبان ۱۳۹۱ | ۰۳:۳۰ کد : ۴۴۳۸ اخبار کلاسها
تعداد بازدید:۱۹۷
قابل توجه دانشجویان : عدم تشکیل کلاس جبرانی استاد اکبری روز چهارشنبه مورخ ۲۴/۰۸/۹۱
کلاس جبرانی استاد اکبری روز چهارشنبه مورخ ۲۴/۰۸/۹۱ تشکیل نخواهد شد.