برگزاری سمینار رایگان آموزشی" نحوۀ اخذ پذیرش (بورس تحصیلی ) از دانشگاه های خارج از کشور (اروپایی - آمریکایی ) " در تاریخ ۲۷/۰۸/۹۱

۲۳ آبان ۱۳۹۱ | ۰۳:۳۰ کد : ۴۴۳۷ اطلاعیه های امور دانشجویی
تعداد بازدید:۴۷۹
برگزاری سمینار رایگان آموزشی" نحوۀ اخذ پذیرش (بورس تحصیلی ) از دانشگاه های خارج از کشور (اروپایی - آمریکایی ) " در تاریخ ۲۷/۰۸/۹۱
سمینار رایگان آموزشی" نحوۀ اخذ پذیرش (بورس تحصیلی ) از دانشگاه های خارج از کشور (اروپایی - آمریکایی ) " توسط انجمن علمی دانشکده صنایع در تاریخ 27/08/91 ساعت 13:30 - 12 در آمفی تئاتر دانشکده صنایع برگزار خواهد شد.