قابل توجه دانشجویان گرامی : اطلاع رسانی برنامه امتحانات میان ترم نیمسال اول ۹۲-۱۳۹۱ دانشکده مهندسی صنایع

۱۶ آبان ۱۳۹۱ | ۰۳:۳۰ کد : ۴۳۸۲ اطلاعیه های امتحانات
تعداد بازدید:۲۷۸
قابل توجه دانشجویان گرامی : اطلاع رسانی برنامه امتحانات میان ترم نیمسال اول ۹۲-۱۳۹۱ دانشکده مهندسی صنایع
<?xml encoding="UTF-8">

نام استاد

نام درس

تاریخ امتحان

ساعت امتحان

آقای مهندس پریزاده

اصول حسابداری

21/08/91

13-12

آقای مهندس صیادی

تئوری احتمالات

23/08/91

12-10

آقای مهندس صیادی

تحقیق 1

14/09/91

13-12 کدهای شنبه سه شنبه

آقای مهندس صیادی

تحقیق 2

23/08/91

30/7   کد سه شنبه

خانم دکتر پیروز فر

طرح سیستمهای اطلاعاتی

22/08/91

30/13-30/12 کلیه کدها

خانم دکتر پیروزفر

مدیریت کیفیت

08/09/91

30/13-30/12 یک کد

آقای دکتر اکبری

تحقیق 1

7/09/91

13-30/11 کلاس خودشان

آقای دکتر نجفی

مقاومت مصالح

30/08/91

هر کد در کلاس خود برگزار می گردد

آقای دکتر توحیدی

تحقیق 2

28/08/91

کد 106

آقای دکتر توحیدی

تحقیق 2

24/08/91

کد 109

آقای دکتر توحیدی

تحقیق 1

21/08/91

کد 104

آقای دکتر توحیدی

تحقیق 1

01/09/91

کد 107

آقای مهندس جاوید

ارزیابی کار وزمان

28/10/91

ساعت 30/13-30/12 هر دو کد

خانم دکتر سلیمانی

کنترل کیفیت آماری

15/09/91

ساعت 30/13-30/12 همه کدها

خانم دکتر سلیمانی

آمار مهندسی

13/09/91

ساعت 30/13-30/12 همه کدها

خانم دکتر یعقوبی  تحقیق 2
 23/08/91
 سر کلاس خودشان
خانم دکتر یعقوبی  جبر خطی
30/08/91
 سر کلاس خودشان
 آقای مهندس سوادکوهیان  کنترل عددی
 25/08/91
 سر کلاس
 آقای مهندس سوادکوهیان  عملیات حرارتی