اطلاعیه تسهیلات اعطائی به دانشجویان درحین تحصیل

۱۵ آبان ۱۳۹۱ | ۰۳:۳۰ کد : ۴۳۷۰ اطلاعیه های آموزشی
تعداد بازدید:۳۳۳
اطلاعیه تسهیلات اعطائی به دانشجویان درحین تحصیل

 

 

اطلاعیه تسهیلات اعطائی به دانشجویان درحین تحصیل

·       تقسیط(وام کوتاه مدت)

ü     دانشجویان ورودی جدید مجاز به استفاده از وام کوتاه مدت(تقسیط نمی باشند).ازترم دوم باشروع ثبت نام میتوانندبا ارائه سفته که مقدارآن ازطریق اطلاعیه اعلام میگردد به امورمالی دانشکده مراجعه وباتکمیل پرونده تقسیط وسفته ازتسهیلات وام کوتاه مدت استفاده نمایند.  

ü     دانشجویانی که در نیمسال های گذشته از وام کوتاه مدت (تقسیط) استفاده نموده اند ،می توانند بدون ارائه سفته در قسمت دریافت و پرداخت صندوق رفاه دانشجوئی (www.enroll.azad.ac.ir  )مجدداً از وام کوتاه مدت تقسیط استفاده نمایند.

ü     دانشجویانی که بدهی اقساط معوق دارند مجاز به ثبت نام ودرخواست وام کوتاه مدت (تقسیط) نخواهند بود و   می بایست قبل از ثبت نام کلیه بدهی اقساط معوق خود را پرداخت نمایند.

ü     دانشجویان می بایست درپایان همان نیمسال، وام کوتاه مدت راتسویه نمایند درصورت عدم پرداخت درموعدمقرر مشمول جریمه خواهند شد.

·       وام قرض الحسنه(وام میان مدت)

انواع قرض الحسنه

مصوبه سازمان مرکزی

توضیحات

مجرد

متاهل

کمک هزینه تحصیلی

000/000/4

000/000/5

برای مدت تحصیل

اجاره مسکن

000/000/4

000/000/6

برای مدت یک سال

ازدواج

000/000/12

فقط یکبار وحداکثرتایک سال پس از تاریخ عقدنامه وصول طی 20 قسط درحین تحصیل

ضروری

000/000/10

فقط یکباردرصورت داشتن مدارک بیمارستانی

قرض الحسنه تأمین هزینه پایان نامه دکتری

000/000/3

فقط یکباروصول طی 20قسط بعدازفارغ التحصیلی

قرض الحسنه تأمین هزینه های سفرهای خارجی

000/000/10

فقط یکبار با تأیید معاونت پژوهشی ودانشجویی واحد وصول طی 20 قسط درحین تحصیل

·       وام وزارت علوم تحقیقات وفناوری

ü     سقف وام برای مقطع کارشناسی ارشد    000/000/10 ریال

ü     سقف وام برای مقطع کارشناسی           000/000/5   ریال

ü     شرایط اخذوام درصورت دادن اعتبار از وزارت علوم وتحقیقات وفناوری

Ø     مشروط نبودن در دو ترم متوالی

Ø     به دانشجویان ارشد ترم 5  که تمدید پروژه دارند ودانشجویان کارشناسی ترم 9 به بعد وام وزارت علوم تعلق نمی گیرد.

Ø     ضامن می بایست کارمندرسمی یاپیمانی باشد.

Ø     هنگام حضوردردفترخانه اسنادرسمی جهت تنظیم تعهدنامه محضری ، همراه داشتن اصل شناسنامه و اصل کارت ملی دانشجو وضامن وآخرین حکم کارگزینی وفیش حقوق ضامن الزامی می باشد.