عدم تشکیل کلاس استاد سید علی اکبر در روزهای یکشنبه و دوشنبه مورخ ۰۱/۰۸/۱۳۹۱ و ۳۰/۰۷/۱۳۹۱

۳۰ مهر ۱۳۹۱ | ۰۳:۳۰ کد : ۴۲۵۵ اخبار کلاسها
تعداد بازدید:۲۵۳
عدم تشکیل کلاس استاد سید علی اکبر در روزهای یکشنبه و دوشنبه مورخ ۰۱/۰۸/۱۳۹۱ و ۳۰/۰۷/۱۳۹۱
کلیه کلاس های استاد سید علی اکبر در روزهای یکشنبه و دوشنبه مورخ  ۰۱/۰۸/۱۳۹۱ و ۳۰/۰۷/  1391 تشکیل نخواهد شد.