تشکیل کلاس جبر خطی استاد اکبری در سایت کامپیوتری

۲۹ مهر ۱۳۹۱ | ۰۳:۳۰ کد : ۴۲۵۰ اخبار کلاسها
تعداد بازدید:۲۰۵
تشکیل کلاس جبر خطی استاد اکبری در سایت کامپیوتری
کلاس جبر خطی ساعت 00/18 - 30/15 استاد اکبری روزهای شنبه هر هفته در طبقه چهارم سایت کامپیوتردانشکده  برگزار خواهد شد .