دفاعیه دانشجو : آزاد غفاری قره شیران

۲۵ شهریور ۱۳۹۱ | ۰۴:۳۰ کد : ۴۰۶۹
تعداد بازدید:۳۹۵
عنوان دفاعیه: توسعه روش طراحی محصول مبنی بر آنالیز پیوسته

 

اطلاعیه جلسات دفاع از پایان نامه های مقطع کارشناسی ارشد

 

عنوان دفاعیه: توسعه روش طراحی محصول مبنی بر آنالیز پیوسته

 

نام دانشجو: آزاد غفاری قره شیران

 

استاد راهنما: آقای دکتر عباس سقایی

 استاد مشاور: آقای دکتر رسول نورالسناء

 

تاریخ برگزاری دفاعیه:03/07/91 ساعت 30/17 الی 30/18

مکان: سالن آمفی تاتر دانشکده مهندسی صنایع