دفاعیه دانشجو : احسان قبادیان

۲۵ شهریور ۱۳۹۱ | ۰۴:۳۰ کد : ۴۰۶۸
تعداد بازدید:۲۳۸
عنوان دفاعیه: زمان بندی کامیون ها دربارانداز تقاطعی در حالت انبار موقت و بازگشتی با استفاده از الگوریتم فراابتکاری

 

اطلاعیه جلسات دفاع از پایان نامه های مقطع کارشناسی ارشد

 

عنوان دفاعیه: زمان بندی کامیون ها دربارانداز تقاطعی در حالت انبار موقت و بازگشتی با استفاده از الگوریتم فراابتکاری

 

نام دانشجو: احسان قبادیان

 

استاد راهنما: آقای دکتر رضا توکلی مقدم

 استاد مشاور: آقای دکتر حسن جوانشیر

 

تاریخ برگزاری دفاعیه:28/06/91 ساعت ../10 الی 30/11

مکان: سالن آمفی تاتر دانشکده مهندسی صنایع