دفاعیه دانشجو : مهدی نادری بنی

۲۵ شهریور ۱۳۹۱ | ۰۴:۳۰ کد : ۴۰۶۷
تعداد بازدید:۶۶۵
عنوان دفاعیه: توسعه مدل چندهدفه ریاضی برای مساله زمانبندی ماشین های موازی در محیط فازی

 

اطلاعیه جلسات دفاع از پایان نامه های مقطع کارشناسی ارشد

 

عنوان دفاعیه: توسعه مدل چندهدفه ریاضی برای مساله زمانبندی ماشین های موازی در محیط فازی

 

نام دانشجو: مهدی نادری بنی

 

استاد راهنما: آقای دکتر رضا توکلی مقدم

 استاد مشاور: آقای دکتر سعداله ابراهیم نژاد

 

تاریخ برگزاری دفاعیه : 28/06/91 ساعت ../8 الی 30/9

مکان: سالن آمفی تاتر دانشکده مهندسی صنایع