رعایت پیش نیاز برای کلیه دروس

۱۹ شهریور ۱۳۹۱ | ۰۴:۳۰ کد : ۴۰۲۹ اطلاعیه های ثبت نام و انتخاب واحد
تعداد بازدید:۳۳۳
رعایت پیش نیاز برای کلیه دروس

قابل توجه دانشجویان

رعایت پیش نیاز برای کلیه دروس اعم از (عمومی –پایه – اصلی – تخصصی – اختیاری)الزامی می باشد.دانشجویان در صورتیکه پیش نیاز یک درس را در پایان ترم حذف کرده ویا افتاده باشند  می بایست به طور  همزمان (پیش نیاز ووابسته )را اخذ نمایند چنانچه درس وابسته را بدون اخذ پیشنیاز بردارند درس وابسته حذف می گردد وشهریه به هیچ عنوان مسترد نمی گرددبدیهی است دانشجویان محترم می بایست در زمان انتخاب واحد وکنترل واحدهای خود دقت کافی د این امر مبذول نمایند.