اخذ درس تاریخ و فرهنگ تمدن اسلام و ایران برای ورودی های۸۷.۸۸.۸۹

۱۹ شهریور ۱۳۹۱ | ۰۴:۳۰ کد : ۴۰۲۸ اطلاعیه های ثبت نام و انتخاب واحد
تعداد بازدید:۳۰۵
اخذ درس تاریخ و فرهنگ تمدن اسلام و ایران برای ورودی های۸۷.۸۸.۸۹

اخذ درس تاریخ و فرهنگ تمدن اسلام و ایران برای ورودی های 89 و به بعد کارشناسی و کارشناسی ناپیوسته  کلیه رشته های دانشگاهی مازاد برسقف واحدهای دروس عمومی الزامی بوده و برای ورودی های 87 و88  الزامی نمی باشد ودر صورت داشتن دروس اختیاری به جای یکی از دروس اختیاری جایگزین و ارائه می گردد.