دفاعیه دانشجو : محمد مهدی ایزدی

۱۹ شهریور ۱۳۹۱ | ۰۴:۳۰ کد : ۴۰۲۳
تعداد بازدید:۲۹۲
عنوان دفاعیه: انتخاب الگوی مناسب جهت رتبه بندی شرکتهای هواپیمایی فعال در ایران

 

اطلاعیه جلسات دفاع از پایان نامه های مقطع کارشناسی ارشد

 

عنوان دفاعیه: انتخاب الگوی مناسب جهت رتبه بندی شرکتهای هواپیمایی فعال در ایران

 

نام دانشجو: محمد مهدی ایزدی

 

استاد راهنما: آقای دکتر کیومرث بحرینی

 استاد مشاور: آقای دکتر سیدمحسن سیدعلی اکبر

 

تاریخ برگزاری دفاعیه:20/06/91 ساعت ../13 الی 30/14

مکان: سالن آمفی تاتر دانشکده مهندسی صنایع