اطلاعیه فوری و مهم برای دانشجویانی که تا ساعت ۰۰/۱۱ روز شنبه انتخاب واحد نموده اند

۱۸ شهریور ۱۳۹۱ | ۰۴:۳۰ کد : ۴۰۱۵ اطلاعیه های ثبت نام و انتخاب واحد
تعداد بازدید:۲۸۵
اطلاعیه فوری و مهم برای دانشجویانی که تا ساعت ۰۰/۱۱ روز شنبه مورخ ۱۸/۶/۹۱ انتخاب واحد نموده اند
کلیه دانشجویانی که تا ساعت 00/11 صبح روز شنبه انتخاب واحد نموده اند لطفاً جهت مطمئن شدن از ثبت دروس مجدداً دروس اخذ شده را تا ساعت 30/12 بررسی نمایند